Δικηγορικό γραφείο

Η κυρία Πασχαλία Παζαρλή απόφοιτος της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Tübingen και μέλος του δικηγορικού συλλόγου του Tübingen, από τον Αύγουστο του 2007 αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει στις νομικές σας υποθέσεις στο ιδιωτικό της γραφείο, το οποίο διατηρεί στο Reutlingen, Lederstrasse 102 (πάνω από το ADAC).

Με βάση την εμπειρία αρκετών χρόνων, καθώς και τις συνεχείς μετεκπαιδεύσεις της, παρέχει νομικές συμβουλές τόσο σε ατομικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι υποθέσεις σας θα αντιπροσωπεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με γνώμονα πάντα την ισχύουσα νομοθεσία, στο γερμανικό καθώς και στο ελληνικό δίκαιο.